576 volontäruppdrag

Gör skillnad för barn & unga i Västerås

Röda Korsets Ungdomsförbund, Riks

Var?Västerås
När?Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Integration och asylsökande
Vad?Administrativa uppgifter, Förtroende-/styrelseuppdrag, Information och kommunikation

Röda Korsets Ungdomsförbund vill starta upp en ny förening i Västerås och behöver dig!

Tycker du att Västerås behöver mer kärlek och respekt? Röda Korsets Ungdomsförbund söker styrelseledamöter till uppstarten i Västerås. Gärna någon med styrelseerfarenhet även om detta inte är ett krav.

Nu kan du påverka starten av en helt ny förening och utveckla fantastiska verksamheter för barn och unga, samtidigt som du träffar andra engagerade personer. Din roll i nya föreningen kan vara stor eller liten - du bestämmer själv! RKUFs personal stödjer er hela vägen!

Just nu finns en interimstyrelse som har tagit första stegen, samt en verksamhet på plats. Nämligen en frukostklubb på en mellanstadieskola i Västerås, för att ge barn en bättre start på dagen. Ett av styrelsens uppdrag är att stötta verksamheten.

Varför ska du engagera dig?
- Du är med och gör skillnad för barn och unga i Västerås
- Du träffar andra likasinnade unga personer i Västeråsområdet
- Du blir en del av en världomspännande rörelse som jobbar för humanitet och allas lika värde
- Du är med och påverkar för barns rättigheter
- Du får lära dig mer om föreningsliv, styrelsearbete och utvecklas personligen otroligt mycket!

Specifika önskemål eller information: 
Vi söker personer med styrelseerfarenhet även om detta inte är ett krav. Vi tror att med nyfikenhet och engagemang i frågorna kommer du långt. Det enda kravet är att du är under 31 år. Alla som engagerar sig i Röda Korsets Ungdomsförbund får utbildning för sitt uppdrag. Det finns bland annat ideologiutbildning och styrelseutbildning. Personal från Röda Korsets Ungdomsförbund finns också med längs vägen, personal har nära kontakt till alla lokalföreningar i landet. Du är varmt välkommen att höra av dig med dina frågor om uppdraget, och dina idéer.
Minimiåtagande: 
Du förväntas delta på utbildningar, i övrigt sätter du själv ramarna för ditt engagemang.
När och var genomförs uppdraget: 
I Västerås kommun. I och med att detta är en uppstart av en ny förening, finns inga särskilda tider att förhålla sig till ännu.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.