682 volontäruppdrag
Handboken Att leda frivillig i föreningslivet

Köp en av våra populära handböcker eller rapporter och utveckla dig och din organisation.

Att leda frivilliga i föreningslivet
Denna handbok tar upp allt från rekrytering och introduktion av ideella och volontärer till hur du kan utveckla och stimulera engagemang.

Att inkludera fler i föreningslivet
Boken ger dig som jobbar eller är engagerad i ideella organisationer grundläggande kunskap om mångfald och normkritik.

Jämställd rekrytering
Rekrytera jämställt till styrelser – läs om andra organisationers erfarenheter och kom igång själv.

Volontärbarometern – Rapport om ideellt engagemang 2019
Läs mer om varför människor engagerar sig ideellt och vad de ger dem i vår årliga rapport. I år kompletterad med resultat om vad organisationer som tar emot volontärer tycker. Ladda ner ett kostnadsfritt exemplar här.

NY! Säg hej! Erfarenheter och tips om hur föreningar kan inkludera asylsökande volontärer
Läs mer de faktorer som hindrat asylsökande att delta i föreningslivet och få tips på hur er föreningar kan göra för att inkludera asylsökande och nyanlända i er förening. Ladda ner ett kostnadsfritt exemplar här. 

 

Lediga tjänster
Vill du jobba för att fler människor och ideella organisationer ska hitta varandra? Just nu rekryterar vi en verksamhetsutvecklare/utbildare och en projektledare/digital kommunikatör. Läs mer om tjänsterna och skicka in din ansökan.
Årets volontär 2019
Av 116 nomineringar från organisationer över hela landet korade vi tio finalister till Årets volontär 2019. Här presenterar vi dem.
Lektionsmaterial
I boken 22 unga röster om ideellt engagemang delar vi med oss av tjugotvå unga engagerades berättelser. Boken är tänkt som en inspiration och en vägledning för unga som vill engagera sig ideellt.