Start

Vad är det som gör att så många vill engagera sig ideellt? Vad säger volontärerna om sitt engagemang? Hur ser organisationerna på volontärernas insatser? Om det och mycket mer kan du läsa i Volontärbyråns rapport Volontärbarometern.
BOKSLÄPP!
Mer är varannan ung person under 25 år är ideellt engagerad och unga människor i Sverige lägger mer än hisnande 100 miljoner timmar per år på att förbättra samhället.
Unga är minst lika engagerade som någonsin – 54 procent av de under 25 år jämfört med 53 procent av befolkningen i stort engagerar sig ideellt. Men det finns allvarliga hot mot engagemanget, och ett av dem är hat och hot mot ideella.

Ideellt engagemang för alla