Volontärer till Familjekakademin i Lövgärdet efterlyses!

Stadsmissionen, Göteborg

Var?Göteborg
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Integration och asylsökande
Vad?Kreativa uppdrag, Ledarskap och samordning, Stöd, hjälp och rådgivning

I september startar pilotprojektet ”Familjeakademin” via projektet Demokrati i Angered (DiA) som är ett tre årigt projekt och delfinansieras med medel från MUCF och som drivs av Göteborgs Stad. Familjeakademin startar i Lövgärdet i Stadsmissionens lokaler med en grupp föräldrar (ca 7 familjer) och deras barn/ungdomar i höst tillsammans med psykologen Yassin Ekdahl från Lund. Träffarna med familjerna hålls på måndagar. Vi har inte bestämt exakt tid då vi inte vet när föräldrarna och ungdomarna slutar skola alt aktiviteter. Det kan bli sen eftermiddag eller tidig kväll.

Målgrupp: barnfamiljer med försörjningsstöd, upp till 5 år i Sverige
Syfte: att på ett pedagogiskt sätt möjliggöra för målgruppen att lära sig mer om sig själv i ett nytt sammanhang, mer om Sverige och svenska samhället. Programmet bygger på dialog mellan ledarna och föräldrarna, att lära av varandra, utbyta olika erfarenheter och tankar om de olika samhällssystem man kommer ifrån. Fokus ligger på barn och barns villkor i både hemlandet och Sverige.

Arbetet utförs i 3 grupper: föräldrar, ungdomar, barn. När vi vet vilken personalkategorier, familjer och barnens åldrar delar vi upp dem i grupper.
Arbete i respektive grupp sker samtidigt och med gemensamma teman
10 veckor, en gång/vecka där 10 olika teman behandlas

Start i september och 10 veckor ca 2- 3 timmar per vecka

Vi söker nu efter volontärer för barngruppen (6-12 år) och din uppgift som volontär blir att vara en pedagogisk resurs och tillsammans med personal genomföra de olika teman som finns planerade för varje träff. De olika ämnena/teman är anpassade efter åldersgruppen och det kan handla om familj, framtid, föräldraskap, livshistoria och psykisk ohälsa. Du kommer att bli insatt i materialet för att få veta mer exakt vad som kommer att hända på varje träff och vad du förväntas göra.

Specifika önskemål eller information: 
Du får gärna ha erfarenhet av att ha jobbat med barn i åldrarna 6-12 år. Du måste vara över 20 år, blir intervjuad och får gå en kortare introduktionsutbildning. Varmt välkommen med din intresseanmälan!
Minimiåtagande: 
3 timmar i veckan under 10 tillfällen i höst
När och var genomförs uppdraget: 
I Lövgärdet centrum på måndagar kl 17-20 med start 23/9
Anmäl intresse

Anmäl intresse