Vi menar att värdet i ideellt engagemang inte bara skapas av att människor frivilligt ger av sin tid till en organisation. Den som engagerar sig får också mycket tillbaka, till exempel social gemenskap och utlopp för sina intressen.

 

Ideellt engagemang förebygger utanförskap

Ideellt engagemang handlar om att människor går ihop och gör saker tillsammans för något de brinner för. När de gör det bygger de tillit, förtroende och gemenskap – socialt kapital. Detta sociala kapital förebygger utanförskap i samhället. Engagemanget är dessutom en möjlighet att vara med och påverka samhället.

Samhällsutvecklingen gynnas av ideella initiativ

Det ideella engagemanget i föreningslivet är en grogrund för både innovation och samhällsbygge. Till exempel var det ideella organisationer som startade många av dagens centrala samhällsfunktioner, som hemtjänst, barnavårdscentraler och bibliotek.

Det finns även moderna exempel på innovationer som startat i den ideella sektorn. Ett av dem är Rättviseförmedlingen. Deras nätverk av rättviseförmedlare hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens och korrigera skevheter i samhället och motverka exempelvis en sned könsfördelning. Ett annat exempel är Skjutsgruppen. Det är en ideell samåkningsrörelse, där människor samåker med vänners vänner. I rörelsen finns tusentals privatpersoner som delar fordon, bland annat för att det är miljövänligt.

Ideellt engagemang bygger på frivillighet

En utgångspunkt för oss på Volontärbyrån är att ideellt engagemang ska vara frivilligt. Engagemanget blir bäst för alla när det utgår från individens egen vilja och inte baseras på plikt eller tvång. Det ska därför inte vara en förutsättning för att få till exempel bidrag eller betyg.

Människor, kaffe, möte
Praktik
Vill du lära dig mer om ideell sektor och ge fler människor möjligheten att hitta in i föreningslivet? Kom till oss!
PTS logotyp
För oss är det viktigt att så många som möjligt som vill ska kunna engagera sig ideellt. En sajt som är mer tillgänglig hoppas vi skapar engagemang för fler!
Man och två kvinnor sitter vid ett bord
Åtta av tio upplever att de mår bättre tack vare sitt engagemang. Det och mycket mer visar vår nya undersökning Volontärbarometern som vi gör varje år bland de som sökt uppdrag på Volontärbyrån.