576 volontäruppdrag

Ideellt engagemang förebygger ofrivillig ensamhet och och kan motverka psykisk och fysisk ohälsa genom att skapa delaktighet och meningsfulla sammanhang. Volontärbyrån har genom Svenska Postkodstiftelsen nu fått möjlighet att genom projektet Frivillighetskuren förebygga den ofrivilliga ensamheten bland personer över 65. Vi vill i projektet underlätta för äldre att hitta rätt sammanhang och engagera sig ideellt.

Vi behöver ta ensamhet på allvar

Den globala trenden är att människor lever allt längre liv, samtidigt som statistiken visar att det finns en utbredd problematik gällande äldres hälsa och välbefinnande. En avsaknad av mening och sammanhang skapar känslan av ensamhet, som i sin tur ofta leder till depressioner samt försämrad fysisk och psykisk hälsa.

Något som har visat sig effektivt för att skapa mening är ideellt engagemang och projektet "Frivillighetskuren" syftar till att förebygga att äldre blir ofrivilligt ensamma genom att underlätta för äldre att engagera sig ideellt.

Känslan av att vara ensam är sammankopplad med högre andel depressioner, självmord, mer frekventa vårdbesök och ökade omsorgsbehov. Flertalet studier visar även tecken på att känslan av ensamhet påverkar den kognitiva förmågan och ökar risken för högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke, demenssjukdom och att dö i förtid. Forskare har också jämfört ensamhet med andra kända hälsofaror och visat att ofrivillig ensamhet är en lika stor riskfaktor som rökning och till och med en större riskfaktor än fetma eller fysisk inaktivitet.

Nio av tio volontärer känner större meningsfullhet i tillvaron

Varje år gör Volontärbyrån en undersökning bland volontärer för att förstå deras drivkrafter och motivation. Rapporten Volontärbarometern som bygger på undersökningen visar att ett ideellt engagemang betyder mycket för den enskilda individen, och ger mycket tillbaka. Personer som engagerar sig känner sig behövda och nio av tio känner en större meningsfullhet i tillvaron. Dessutom upplever de flesta att de får nya vänner och har roligt tillsammans med andra. Därför vill vi genom projektet Frivillighetskuren hjälpa fler äldre att hitta in i ett ideellt engagemang för att på så sätt vaccinera mot ensamhet. 

Sex av tio äldre är ofrivilligt ensamma

"I förhållande till den svenska situationen bör vi betrakta och motarbeta den ofrivilliga ensamheten som en folksjukdom. Detta arbete blir särskilt viktigt i förhållande till vår växande äldre befolkning, där allt fler äldre riskerar att känna sig ensamma", säger Calle Norling, projektledare för Frivillighetskuren.

Hjälp oss att hjälpa fler ur ensamhet - svara på vår enkät

Vi vill bli bättre på att nå fler äldre och göra vår verksamhet med anpassad till äldres behov. Därför är vi behov av äldres kompetens och erfarenhet. För att få mer kunskap har vi sammanställt en enkät med frågor. Enkäten är enbart riktad till dig som är 65 år eller äldre och det spelar ingen roll om du varit eller är engagerat ideellt eller om du aldrig har varit engagerad ideellt. Vi söker svar från alla äldre.

Klicka på knappen för att komma till enkäten:

Börja enkäten

Om projektet

Frivillighetskuren har som mål att bryta social isolering och ofrivillig ensamhet genom att underlätta för personer över 65 att engagera sig ideellt.

I uppdraget ingår att göra en kartläggning av äldres ideella engagemang och att skapa insatser och tekniska möjligheter för fler att ta del av det utbud av volontäruppdrag och ideella sammanhang som erbjuds i Sverige. 

Projektet har fått stöd av Svenska Postkodstiftelsen och pågår till slutet av april 2021. Läs gärna mer om Frivillighetskuren och Postkodstiftelsens andra projekt på postkodstiftelsen.se .

Se tillgängliga uppdrag och engagera dig idag >

Frågor om projektet

Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till projektledare Calle Norling på calle.norling@volontarbyran.org eller 070-595 77 81

Du kan också ringa Volontärbyrån på 08-24 14 00 eller mejla info@volontarbyran.org.