506 volontäruppdrag

Samtalsledare vid kulturarrangemang i Nybro

Sensus studieförbund, Östra Götaland

Var?Nybro
När?Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Kultur, Upplysning och folkbildning
Vad?Evenemangsuppgifter, Information och kommunikation, Kreativa uppdrag

I samarbete med ett flertal teaterföreningar i Kalmar län vill Sensus skapa en grupp av kulturintresserade samtalsledare som kan hålla eftersamtal vid teaterföreställningar och musikaler. Samtalen är inte mer än 30 minuter långa men ger publiken en möjlighet att stanna kvar efter en föreställning och utbyta tankar och känslor som rör det de just fått ta del av. Du behöver inte själv göra någon analys av föreställningen, ditt uppdrag är att initiera och leda publiken att samtala om sina upplevelser här och nu.

Uppdraget är ideellt och det är teaterföreningarna själva som avgör vilka föreställningar de vill ha eftersamtal till. Samtalsledaren får självklart en gratisbiljett till föreställningen och bjuds dessutom på ytterligare en fribiljett per uppdrag den genomför att användas under året till andra föreställningar. Reseersättning utgår.

Specifika önskemål eller information: 
Du behöver kunna tala bra svenska och vara beredd på att leda samtal med en bred publik, ibland med mikrofon beroende på lokalen. I övrigt krävs ingen formell kompetens eller kunskap, vi ger dig utbildning och stöd och du får information om föreställningarna innan för att kunna förbereda dig.
Minimiåtagande: 
Varje eftersamtal tar ca 20-30 minuter och en föreställning varar oftast ca 2 timmar. Du väljer själv hur många föreställningar du tackar ja till att leda samtal efter.
När och var genomförs uppdraget: 
Samtalen tar plats efter teaterföreställningar som spelas i Kalmar län i samarbete med en teaterförening kopplad till Riksteatern.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.