Agenda: Jämlikhet söker styrelsemedlemmar!

Agenda: Jämlikhet

Var?Göteborg
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Mänskliga rättigheter, Social gemenskap, Upplysning och folkbildning
Vad?Administrativa uppgifter, Förtroende-/styrelseuppdrag, Information och kommunikation

Vill du göra det enklare för människor att engagera sig för jämlikhet? Gillar du organisationsutveckling, marknadsföring, programmering eller något annat som du tror behövs i en ideell organisations styrelse? Vill du vara med och bestämma och utveckla Agenda: Jämlikhets verksamhet i Göteborg, Malmö och Stockholm? Kandidera till Agenda: Jämlikhets styrelse för 2019. Styrelsen väljs på årsmötet lördagen den 11 maj 2019!

Ta chansen och var med i en styrelse där du kan lära dig nya saker, utveckla kunskaper och kompetenser du redan har samt få möjlighet att påverka hela Agenda: Jämlikhet föreningens arbete och utveckling!

►Kandidera till styrelsen◄

Den som är medlem kan kandidera till att vara med i Agenda: Jämlikhets styrelse. Antingen genom att säga det på själva årsmötet eller genom att höra av sig med intresse till valberedningen redan nu. Vill du veta mer om hur styrelsen jobbar är du också varmt välkommen att höra av dig till nuvarande styrelse och fråga om precis vad som helst som du undrar över. Skicka in en intresseanmälan så berättar vi mer om hur du gör för att kandidera till styrelsen!

Värdegrunden och stadgarna – föreningens två styrdokument.

Allt arbete som görs i Agenda: Jämlikhets namn ska vara väl förankrat i värdegrunden. Här har styrelsen en viktig roll att fylla, genom att vara tydliga och transparenta i sitt värdegrundsarbete. Detta för att alla medlemmar och alla andra som vill ta del av styrelsens arbete och beslut, ska kunna göra detta på ett enkelt sätt. För att aktiva medlemmar ska kunna arbeta utifrån värdegrunden är det en förutsättning att styrelsen här föregår med gott exempel och sprider den. Agenda: Jämlikhets stadgar hittar du genom att klicka här!

Vi eftersträvar en bred representation i vår styrelse och vi har några grundläggande nyckelord/utgångspunkter: Utbyta erfarenheter och strategier med varandra. Istället vill vi visa på olikheterna där många olika utgångspunkter, erfarenheter, metoder och strategier prioriteras och diskuteras. Enkelt för alla som vill, att kunna engagera sig för jämlikhet.

Bor du inte i Göteborg men vill komma? Kontakta oss så ska vi försöka lösa reseersättning. Du har också möjlighet att vara med över Skype eller Google Hangout.

Specifika önskemål eller information: 
Språket och informationen ska vara tillgänglig och enkel att förstå. Fokus ska ligga på vad vi kan göra för att förändra och hur vi kan gå från ord till handling. Öppet för alla som vill, att lära sig, ställa frågor, tipsa, testa och ifrågasätta. Aktivt värdegrundsarbete. Högt i tak. Kompetensutveckling. Ansvarstagande och ansvarsutkrävande. Gemensam arbetsbörda - våga be om hjälp. Välmående – nollvision med stress och utbrändhet. Inspirerande och lärorikt – platt organisation.
Minimiåtagande: 
Att sitta i Agenda: Jämlikhets styrelse är ett ideellt uppdrag som kräver tid. Hur mycket styrelsen ses och hur mycket tid som krävs för dessa möten är såklart upp till den aktuella styrelsen själva. Men för att kunna ha ett fungerande styrelsearbete som lever upp till föreningens syfte och vision krävs minst 6 styrelsemöten per år, gärna utspritt jämt över året. Dessa möten är ungefär 2 timmar långa och kräver 1 timmes förberedelsetid. Styrelsen har sitt säte i Göteborg men du kan vara med från vilken ort som helst genom Skype eller Google Hangout. Vi ser dock helst att du bor i Göteborg, Malmö eller Stockholm då det är där föreningen har sin verksamhet. Verksamhetsåret sträcker sig från maj 2019 -maj 2020.
När och var genomförs uppdraget: 
Från maj 2019 - mars 2020 i Göteborg, Stockholm eller Malmö. Agenda: Jämlikhets årsmöte är lördagen den 11 maj i Sensus lokaler i Göteborg. Adress: Södra Hamngatan 29. Närmaste hållplats är Brunnsparken. Lokalen är tillgänglig. Vi kommer möta upp dig i entrén och visa vilket rum vi ska vara i.
Organisation: 
Agenda: Jämlikhet
Anmäl intresse

Anmäl intresse